چهارشنبه 22 مرداد 1399 _ 22 ذو الحجة 1441 _ 12 اوت 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  ارتباط با آموزش دانشکده

                  

آدرس : دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان ،ساختمان شهدا ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،آموزش دانشکده

     شماره تماس :2374 

             :ایمیل      


    (رئیس اداره )sina20sina27@yahoo.com 
      
( کارشناس آموزش )b2005z@yahoo.com        

 

    ساعات کاری  : از ساعت 8 صبح تا 4بعد ازظهر