جمعه 4 فروردين 1402 _ 02 رمضان 1444 _ 24 مارس 2023
فارسی | English
  گروه علوم تربیتی


گروه مستقل علوم تربیتی از سال 87 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تاسیس شده و در دوره های آموزشی ذیل به جذب دانشجو اقدام می نماید:

کارشناسی:

علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد:

1- روان شناسی تربیتی

2- تحقیقات آموزشی

3- آموزش و بهسازی منابع انسانی

4- برنامه ریزی درسی

5- مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

6- مدیریت آموزشی

دکتری:

روان شناسی تربیتی

ضمنا گروه علوم تربیتی دارای 14 عضو هیات علمی تمام وقت در گرایش های مختلف بوده و از بزرگترین گروههای علوم تربیتی در سطح شمال غرب کشور محسوب می شود که در حوزه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به صنعت و جامعه دارای توانمندی هایی  به شرح ذیل است:

حوزه آموزشی

1-     توانایی در برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه های :

-          توسعه منابع انسانی

-          نظام جامع آموزش منابع انسانی

-          ارزشیابی دوره های آموزشی

-          نظریه ها و رویکردهای یادگیری

-          اختلالات یادگیری

-          روش های تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی در علوم رفتاری

-          آمار کاربردی در علوم رفتاری

-          آموزش نرم افزارهای کاربردی (spss, lisrel, Amos )

-          برنامه ریزی استراتژیک در نظام های آموزشی

-          تدوین طرح درس

-          روش های تدریس پیشرفته

-          یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

-          یادگیری ترکیبی

-          توسعه آموزش عالی

-          ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

-          الگوها و رویکردهای کیفیت در نظام های آموزش عالی

-          الگوها و رویکردهای ارتباط صنعت و دانشگاه

-          کاربست فاوا در فرآیند یاددهی – یادگیری

-          آموزش شهروندی

-          آموزش عالی میان رشته ای و چند رشته ای

-          برنامه ریزی درسی تلفیقی

 

حوزه پژوهشی

-          هدایت پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در جهت اولویتهای پژوهشی دانشگاه و نیاز های صنعت و  جامعه

-          جذب گرنت داخلی و خارجی و انجام طرح مشترک با سایر نهاد ها و ارگان های داخلی و خارجی

-          گرایش به ارتباط بین بخشی در زمینه های پژوهشی

-          شرکت در کنگره های معتبر داخلی و خارجی

-          توجه به نیازهای واحد های مختلف صنایع و سازمان های مختلف در هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

-          افزایش طرح های پژوهشی دانشجویی با حفظ کیفیت پژوهش

-          توانایی جذب طرح های مختلف از صنایع، آموزش و پرورش، وزارت علوم، بهزیستی، وزارت کشور و... در حوزه های

-          آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانها و صنایع مختلف

-          روانشناسی تربیتی و تحصیلی

-          تحقیقات در حوزه های علوم رفتاری و اجتماعی

-          چالش ها و دغدغه های آموزش عالی

-          چالش ها و دغدغه های آموزش و پرورش

-          آموزش های غیر رسمی و آموزش شهروندی

 

برخی از کتب تالیف یا ترجمه شده توسط اعضای گروه

-          ارزشیابی نظام آموزش سازمانی :  رویکرد عملی،  تالیف : دکتر روح اله مهدیون

-          رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی تالیف دکتر یارمحمدزاده

-          واکاوی تجربیات شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در زلزله ارسباران تالیف دکتر یارمحمدزاده و دکتر زوار

-          مدیریت و رهبری در سازمانهای آموزشی تالیف دکتر یارمحمدزاده

-          برنامه درسی تلفیقی استاندارد- محور، سوزان ام دریک. ترجمه:  دکتر سیروس اسدیان

 

ارائه خدمات

-          همکاری اعضای گروه برای ارائه مشاوره تربیتی، تحصیلی  و روان شناختی به دانشجویان در مراکز مشاوره

-          ارائه مشاوره در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی برای سازمانها و صنایع مختلف

-          توانایی ارائه مشاوره در خصوص مدیریت و برنامه ریزی در مدارس، دانشگاه ها و موسسات خصوصی

 

برنامه های آتی گروه علوم تربیتی جهت توسعه فعالیت آموزشی

-          اخذ مجوز تاسیس دوره دکتری در رشته های:

-          - مدیریت آموزشی

-          - آموزش عالی

-          - برنامه ریزی درسی

-          - آموزش و توسعه منابع انسانی

اولویت های پژوهشی گروه علوم تربیتی در پنج سال آینده به شرح ذیل اعلام می گردد:

-          توسعه منابع انسانی

-          نظام جامع آموزش منابع انسانی

-          ارزشیابی دوره های آموزشی

-          چالش های منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط

-          انتقال یادگیری به محیط کار

-          یادگیری الکترونیکی در آموزش و توسعه منابع انسانی

-          نظریه ها و رویکردهای یادگیری

-          اختلالات یادگیری

-          کاربست روش های تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی در علوم رفتاری

-          برنامه ریزی استراتژیک در نظام های آموزشی

-          روش های تدریس پیشرفته مبتنی بر یادگیری ساختن گرایانه

-          یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

-          یادگیری ترکیبی

-          چالش ها و رویکردهای توسعه آموزش عالی

-          ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

-          الگوها و رویکردهای کیفیت در نظام های آموزش عالی

-          چالش های ارتباط صنعت و دانشگاه با تاکید بر تجاری سازی دانش و دانشگاه کارآفرین

-          چالش های مدیریتی دانشگاه ها در جهت خودمدیریتی و استقلال دانشگاهی

-          کاربست فاوا در فرآیند یاددهی – یادگیری

-          آموزش شهروندی

-          آموزش عالی میان رشته ای و چند رشته ای

-          برنامه ریزی درسی تلفیقی

-          برنامه ریزی درسی مسئله محور

-          کیفیت در مدارس

-          چالش ها و دغدغه های آموزش و پرورش در قرن 21 

-          آموزش های غیر رسمی

-          چالش های مالی و اقتصادی در نظام های آموزشی

-          بین المللی شدن آموزش عالی

-          توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی و معلمان

-          نرخ بازگشت سرمایه در آموزش

-          آموزش و پرورش در مناطق دو زبانه