سه شنبه 29 مرداد 1398 _ 19 ذو الحجة 1440 _ 20 اوت 2019
فارسی | English
  اعضای هیات علمی


اعضاء هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

 

اساتید گرامی، در صورتي كه مشخصات شما در فهرست اساتید نمي باشد خواهشمند است جهت تكميل صفحات شخصی، مشخصات خود را درطبق فرم رزومه اساتید تکمیل نموده و به همراه یک قطعه عکس اسکن شده از طریق اتوماسیون به مسئول سایت کامپیوتر دانشکده ارسال فرمایید .

(  شرح وظایف سازمانی اعضای محترم هیات علمی انتهای همین صفحه )

 

گروه روانشناسی

رزومه

حوزه های پژوهشی مورد علاقه دانشگاه و کشور محل  آخرین مقطع تحصیلی

آدرس ایمیل

عكس

مدرک تحصیلی

 مرتبه علمی

زمینه تخصص

نام ونام خانوادگی

تکمیل

 روانشناسی شناختی و تحویلی  پل والری فرانسه

fari_rad@yahoo.fr

 

دکتری

استاد 

روانشناسي 

دکتر فخرالسادات قریشی

تکمیل

 سلامت_شناخت حوزه های هیجان وبیماری های روان تنی و ذهن اگاهی  تبریز_ایران

amirdiahmadi@yahoo.com

 دكتري

دانشیار  

روانشناسي عمومی

دکتر عزت اله احمدی  

تکمیل

 

شخصیت، آسیب شناسی روانی، رویکردهای شناختی به سبب شناسی و درمان، روانشناسی اجتماعی  شهید بهشتی

yousefi@azaruniv.ac.ir

دکتری

دانشیار 

روانشناسی

دکتر رحیم یوسفی

 

تکمیل

 مبانی نورو بیولوژیک و شناختی اختلالات هیجانی  تبریز_ایران

 Ghalabiauloo@azaruniv.ac.ir

 

دکتری  

دانشیار

علوم اعصاب -مغز و شناخت 

دکترغلامرضا
چلبیانلو

تکمیل

هیجان و شناخت – اختلالات هیجانی – سبب شناسی و آسیب شناسی  تبریز _ایران

 R.abdi@azaruniv.edu

 

دکتری  

دانشیار

روانشناسی عمومی  

دکتررضا عبدی 

 

تکمیل  

   تبریز _ایران

 shalchi.b@gmail.com

  

دکتری  

استادیار  

روانشناسی عمومی 

دکتر بهزاد شالچی

تکمیل

 
اختلالات دوران کودکی_سلامت روان
تهران _علم و تحقیقات

 msoleymani21@yahoo.com

 

دکتری   

استادیار  

روانشناسی  

دکتر مهران سلیمانی  

 
 تکمیل  علوم اعصاب شناختی  دانشگاه تبریز      دکتری  استادیار  روانشناسی  دکتر حسن بافنده قراملکی
 تکمیل    علامه طباطبایی ایران  Yaghoubi.hassan@yahoo.com  
 دکتری   دانشیار  دکترای روانشناسی  دکتر حسن یعقوبی
 تکمیل  حافظه و یادگیری  دانشگاه تبریز_ایران  L.vaghef@gmail.com
لادن واقف
 
 دکتری  استاد یار  علوم اعصاب شناختی  لادن واقف

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 

رزومه

   

آدرس ایمیل

 عكس

مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

زمینه تخصص

نام ونام خانوادگی

تکمیل

 
فناوری اطلاعات – تحلیل بازار کار – تحلیل سرفصلهای آموزش
دانشگاه تهران

rshahbaz@gmail.com

 دكتري

استادیار

مدیریت اطلاعات

دکتر رحیم شهبازی

تکمیل

 
مدیریت دانش سازماندهی اطلاعات وب سنجی
 ایران_دانشگاه شهید چمران اهواز

Ali.moradmand@ut.ac.ir

 

دانشجوي دكتري

 

مربی  

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

آقای علی مرادمند

تکمیل

 
اسناد به ارشیو مدیریت دانش -ICT
 ترکیه_دانشگاه انکارا

  masta@yahoo.com

 

دکتری

استادیار  

مدیریت اطلاعات و اسناد 

دکترعزیز هدایتی  

تکمیل

 
مدیریت و بازیابی اطلاعات_رفتارهای اطلاعاتی_حوزه های سنجش_ دسترسی آزاد
 دانشگاه مالایا_مالزی _کوالالانپور

L-khalili@azaruniv.edu

 

 

دکتری

استادیار  

علوم کتابداری و اطلاع رسانی  

 دکتر لیلا خلیلی

گروه علوم تربیتی و مشاوره

 

رزومه

   

آدرس ایمیل

عكس

مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

زمینه تخصص

نام ونام خانوادگی

تکمیل

 راهبردهای یادگیری_مدیریت کلاس_فراتحلیل  ایران_تبریز

mesrabadi@gmail.com

 

دکتری

 استاد

روانشناسی تربیتی

دکتر جواد مصرآبادی

تکمیل

 
آموزش عالی مدیریت_ارزشیابی آموزش_روشهای تدریس
 ایران_تربیت معلم_خوارزمی

zavvar@azaruniv.edu

 

دکتری

 دانشیار

مدیریت آموزشی

دکتر تقی زوار

تکمیل

 
روش تدریس – برنامه درسی – مدیریت کلاس- یادگیری
 دانشگاه تربیت معلم تهران _ایران

piri-moosa@yahoo.com

 

دکتری

 دانشیار

برنامه ریزی درسی

دکتر موسي پیری

تکمیل

 
روش تدریس –مدیریت درسی کلاس- برنامه ریزی آموزشی
 دانشگاه علامه طباطبایی

 

Sy.sheikhalizadeh@gmail.com

 

 

دانشجوی دکتری 

مربی

روانشناسی تربیتی

آقای سیاوش شیخ علیزاده

تکمیل

 

 
منابع انسانی – کارآفرینی_رفتار سازمانی
 دانشگاه اصفهان_ایران

Dr.peyman.ymz@Gmail.com

 

دکتری

دانشیار  

مدیریت آموزشی

دکتر پیمان یارمحمدزاده

 

 تكميل

 
برنامه ریزی درسی یادگیری – بومی کردن برنامه درسی
 دانشگاه علامه طباطبایی_ایران

  pazhohesh_phd@yahoo.com

 

 دکتری

استادیار  

برنامه ريزي درسي   

 دكتر سيروس اسديان

تکمیل

 
حیطه یادگیری – آموزش – ارزشیابی
 علامه طباطبایی _ایران

 abolfazlfarid@yahoo.com

 دکتری

دانشیار  

روانشناسی تربیتی  

 دکتر ابولفضل فرید

 تکمیل

 بهسازی منابع انسانی رفتار سازمانی  دانشگاه ارومیه_ایران

 

ghasemzadee@yahoo.com

 

 دکتری

دانشیار 

مدیریت آموزشی  

 دکتر ابولفضل قاسم زاده

 تکمیل

 
یادگیری الکترونیکی – آموزش عالی
 شهید بهشتی ایران

 rmahdiuon@gmail.com

 

 دکتری

استادیار  

علوم تربیتی- مدیریت آموزشی  

 دکتر روح الله مهدیون

 تکمیل

 
کمی- سنجش – آموزش مهارتها- حوزههای کاربردی روانشناسی تربیتی
 دانشگاه تبریز


 habibikaleybar@gmail.com

 

 

 دکتری

دانشیار  

روانشناسی تربیتی

  دکتر رامین حبیبی

تکمیل

 
فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی – پژوهش کیفی
 تهران_دانشگاه خوارزمی

 

Behboud Yarigholi@yahoo.com

 

 

  دکتری

استادیار  

 تاریخ و فلسفه  

 دکتر بهبود یارقلی

تکمیل

 
سنجش و اندازه گیری  در علوم تربیتی و روانشناسی
ترکیه_انکارا

 

Dr.golmohammed@yahoo.com

 

  دکتری

استادیار  

سنجش و اندازه گیری  

 دکتر گل محمدنژاد بهرامی

 تکمیل  برنامه ریزی – آسیب شناسی – نیاز سنجی آموزش – آموزش الکترونیکی  علامه طباطبایی  Isabarqi@yahoo.com  

 دکتری  استادیار   علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی  دکتر عیسی برقی
تکمیل مباحث رفتار سازمانی ، مدیریت اسلامی، نظارت و راهنمایی آموزشی
 
دانشگاه اصفهان E-mail:Mrafiee62@yahoo.com دکتری استادیار برنامه ریزی و مدیریت آموزشی دکتر محسن رفیعی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

رزومه

   

آدرس ایمیل

عكس

مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

زمینه تخصص

نام ونام خانوادگی

تکمیل

 
مدیریت ورزش – روانشناسی ورزشی
 دانشگاه ارومیه_ایران

 m.smzade@azaruniv.ac.ir

 

 دكتري

استادیار

مدیریت ورزشی
 

دکتر محسن شیر محمدزاده

تکمیل  

 
فیزیولوژی ورزشی و بین رشته ای با رفتار حرکتی
 باکو_اذربایجان

 salehzadeh@azaruniv.edu


 دكتري

 

 استادیار

 

فیزیولوژی ورزشی
 

 دکتر کریم صالح زاده

 تکمیل

 
ایمونولوژی ورزش
 دانشگاه تهران_ایران

 

b.ghorbanian@azaruniv.ac.ir

 

دکتری

 دانشیار

 

فیزیولوژی ورزشی

 دکتر  بهلول قربانیان

تکمیل

 
فیزیولوژِ – علم تمرین – تغذیه – ورزش و بیماری ها
 دانشگاه اصفهان

r.Fakhrpour@yahoo.com

 

 دکتری

استادیار

فیزیولوژی ورزشی

خانم رقیه فخرپور

تکمیل

 
رفتار سازمانی و بازاریابی – روانشناسی مدیریت واماکن ورزشی
 تربیت معلم_خوارزمی_ایران

  yavarif@gmail.com

دکتری

 دانشیار

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

دکتر یوسف یاوری

تکمیل

 
فیزیولوژی ورزش بانوان و بالینی
 دانشگاه ارومیه

Zarnesha@azaruniv.ac.ir

 

دکتری

 استادیار

فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

خانم اعظم زرنشان

 تکمیل

 
ورزش و بیماریهای متابولیک
 دانشگاه گیلان

 azalof@yahoo.com

 



دکتری

 

 دانشیار

 

فیزیولوژی ورزشی

دکتر کریم آزالی علمداری   

تکمیل

 
روانشناسی ورزشی – یادگیری حرکتی – رشد حرکتی
 ترکیه

 b.ghorbanzadeh@azaruniv.edu

 

  دکتری

 استادیار

 رفتار حرکتی

دکتر بهروز قربانزاده کشکی  

 تکمیل  
بازاریابی ورزشی اماکن ورزشی
 دانشگاه تهران  mahdibas@gmail.com    دکتری  

 استادیار

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی  دکتر مهدیبشیری
 تکمیل  
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی – مدیریت رفتارسازمانی در ورزش
 دانشگاه گیلان r.Faraji@yahoo.com    دکتری  استادیار مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی  دکتر رسول فرجی
                 

گروه مطالعات خانواده

رزومه

   

آدرس ایمیل

عكس

مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

زمینه تخصص

نام ونام خانوادگی

تکمیل

   دانشگاه قم

 

 

دانشجوي دكتري

 مربی

حقوق عمومی

آقای فرج محمد قلی زاده

 تکمیل  خانواده_توسعه  دانشگاه اصفهان  

samad1356@gmail.com

   

 دکتری

 

 استادیار

 جامعه شناسی

دکترصمد رسول زاده اقدم

 

تکمیل

 
مطالعات خانواده
 دانشگاه ازاد

 E_khairjoo @ yahoo.com

 

 دکتری

 استادیار

 روانشناسی سلامت

دکتر اسماعیل خیرجو  

 تکمیل  

 
 

خانواده – آزمون ها – روانشناسی تربیتی


 
 دانشگاه تهران_ایران

P-Alaei@yahoo.com

 

 دکتری  

 استادیار

 روانشناسی تربیتی

دکتر پروانه علائی 

در حال ساخت جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه و فرهنگی و خانواده و ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی
 
دانشگاه تبریز s.hayati@gmail.com دکتری استادیار جامعه شناسی اقتصادی و توسغه دکتر صفر حیاتی






















































































































































































































































 

شرح وظایف سازمانی اعضای هیات علمی

1-      تدریس دروس تخصصی علمی که از طریق دانشکده به وی محول می شود.

2-      انجام طرح های تحقیقاتی پذیرفته شده در شورای آموزشی پژوهشی دانشکده و یا شورای پژوهشی دانشگاه.

3-      تنظیم ساعات تدریس و ارائه محتوی دروس بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

4-      حضور در دفتر کار و پاسخ گویی به سوالات دانشجویان.

5-      انجام فعالیت های پژوهشی در کنار سایر وظایف آموزشی.

6-      شرکت در جلسات شورای گروه آموزشی و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود بخشیدن به کیفیت امور آموزشی و پژوهشی.

7-      راهنمایی دانشجویان و ترغیب آنان برای استفاده بهینه از مطالب درسی.

8-      همکاری در برگزاری امتحانات آخر ترم.

9-      انجام سایر امور محوله.