دوشنبه 5 تير 1396 _ 02 شوال 1438 _ 26 ژوئن 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  دانشجویان دکتری

 

 

استاد راهنما

ایمیل

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

دکتر جواد مصرآبادی

Gooya_90@ yahoo.com

دكتري PhD

روانشناسی تربیتی

گویا قدیمی مقدم

دکتر جواد مصرآبادی

Sadeghsayadi90@gmail.com

دكتري PhD

روانشناسی تربیتی

صادق صیادی

دکتر جواد مصرآبادی

….….

دكتري PhD

روانشناسی تربیتی

مرجان معنوی شاد

دکتر جواد مصرآبادی

…..…

دكتري PhD

روانشناسی تربیتی

جعفر صادق کاظم زاده