جمعه 4 فروردين 1402 _ 02 رمضان 1444 _ 24 مارس 2023
فارسی | English
  تاریخچه


تاریخچه دانشکده    

از بدو تاسیس دانشگاه ، دانشکده ای که به صورت مستقل تحت نام علوم تربیتی و روانشناسی باشد وجود نداشت . گروهها و  رشته های مرتبط با این دانشکده زیر نظر دانشکده ادبیات و علوم انسانی فعالیت داشتند از جمله اولین گروهی  که مرتبط با این دانشکده راه اندازی شد، گروه مطالعات خانواده بود که در سال1376 با پذیرش دانشجوی روزانه در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نموده و در کنار آن ارائه دروس تربیتی  را نیز به عهده داشته است . گروه دیگر مرتبط با این دانشکده ، گروه تربیت بدنی می باشد که در سال 1380 راه اندازی شده است . در راستای  گسترش و توسعه دانشگاه این نیاز احساس شد که دانشکده ای تحت عنوان علوم تربیتی و روانشناسی بصورت مستقل از ادبیات و علوم انسانی راه اندازی شود لذا با این تفکر در سال 1383 از طرف ریاست وقت دانشگاه جناب آقای دکتر آقازاده ابلاغی برای سرکار خانم دکتر فخرالسادات قریشی راد به عنوان ریاست دانشکده و دکتر بهلول قربانیان بعنوان معاون دانشکده صادر شد تا ایشان زمینه راه اندازی و اخذ مجوز دانشکده را دنبال نمایند.

از همین سال با تلاش ریاست، معاون و همکاران دانشکده ضمن راه اندازی گروه های روانشناسی و کتابداری زمینه لازم جهت اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته های فیزیولوژی ورزش ، روانشناسی عمومی و کتابداری فراهم گردید بطوریکه در سال 1383 مجوز پذیرش دانشجو در رشته های فوق اخذ گردید و تعداد گروه های دانشکده به چهار گروه ارتقا یافت . فعالیت دانشکده جهت توسعه رشته ها و اخذ مجوزرسمی دانشکده و جذب اعضای هیات علمی جدید در سال 1384 با شدت بیشتری ادامه یافت . بطوریکه در سال 1385 مجوز رسمی ایجاد دانشکده از طرف وزارت متبوع و هیات امناء به تصویب نهایی رسید.

در ادامه روند رو به رشد دانشکده با تلاش مسئولین بویژه در جهت توسعه تحصیلات تکمیلی و توسعه فضای آموزشی و آزمایشگاهی ،در سال 1386مجوز پذیرش دانشجوی ارشد رشته روانشناسی اخذ گردید و نیز آزمایشگاههای  رشته های تربیت بدنی ، کتابداری و سایت اینترنتی دانشکده به صورت مستقل  راه اندازی شد در همین سال مقدمات لازم جهت راه اندازی گروه علوم تربیتی و پذیرش دانشجو دراین گروه انجام شد ونهایتا" در اوایل سال 1387 ضمن معرفی مدیرگروه ؛ مجوز پذیرش دانشجودر رشته کارشناسی برنامه ریزی و مدیریت آموزشی اخذ گردید.

درمهر ماه سال 1387 با تغییر مدیریت دانشکده و انتخاب جناب آقای دکتر تقی زوار به عنوان ریاست دانشکده ، روند رو به رشد دانشکده همچنان ادامه یافت بویژه سیاست توسعه تحصیلات تکمیلی وتوسعه سایت اینترنتی و فضای اداری و نیز جذب هیات علمی و خرید کتب تخصصی در دستورکار قرار گرفت . در همین راستا ،  در سال 1388 ضمن اخذ مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته روانشناسی تربیتی  و تحقیقات آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد مدیرت ورزشی، رفتار حرکتی در مقطع کارشناسی، اقدامات چشمگیری در جهت تجهیز و توسعه سایت دانشکده و آزمایشگاههای مورد نیاز گروه ها و خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری و غیره انجام گرفت.

از اول اردیبهشت ماه سال 1393با انتخاب آقای دکتر بهلول قربانیان به ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی روند رو به توسعه دانشکده در تمامی ابعاد همچنان دارد. بطوریکه اقدامات لازم در جهت خرید کتب تخصصی، توسعه سایت دانشکده از جمله راه اندازی سایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و توسعه  رشته های تحصیلات تکمیلی صورت گرفته و اخیرا نیز مجوز پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد کودکان استثنایی(گروه روانشناسی) و فیزیولوژی کاربردی ورزش(گروه علوم ورزشی) اخذ گردیده و چند تا رشته دیگر ازجمله کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، مطالعات زنان و در مقطع دکتری رشته روانشناسی عمومی در فرایند اخذ مجوز می باشند.