جمعه 24 آذر 1396 _ 27 ربيع الأول 1439 _ 15 دسامبر 2017
فارسی | English
  دانشجویان دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی


فعلا در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری پذیرش نمی شود