سه شنبه 25 مرداد 1401 _ 18 محرم 1444 _ 16 اوت 2022
فارسی | English
 
 
 ورود
نام کاربری:  
کلمه عبور:  
 
کلمه عبور را فراموش کردم
عضویت
 
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت
  • پورتال دانشگاه
  • صفحه اصلی
  • معرفی دانشکده
   • تاریخچه دانشكده
  • اعضاء دانشکده
   • رياست دانشكده
   • دفتر دانشکده
   • معاونت
    • معاون آموزشی
    • معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
   • مرکز کامپیوتر
   • آموزش دانشکده
   • اساتید دانشکده
   • کارکنان دانشکده
  • گروه های آموزشی
   • گروه مطالعات خانواده
    • معرفی گروه
    • مدیرگروه
   • گروه علوم ورزشی
    • معرفی گروه
    • مدیر گروه
   • گروه روانشناسی
    • معرفی گروه
    • مدیرگروه
   • گروه علوم تربیتی
    • معرفی گروه
    • مدیرگروه
   • گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
    • معرفی گروه
    • مدیر گروه
  • تحصیلات تکمیلی
   • فرم ها
    • فرم¬های پروپوزال جدید (طرح پیشنهادی)
    • شیوه استناددهی و ارجاع دهی منابع در نگارش پروپوزال
    • فرم دو صفحه اي تعريف پروپوزال گروه علوم تربیتی
    • نمونه پروپزال
    • فرم اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد
    • فرم تائید اصلاحات رساله دکتری
   • فرم های تحصیلات تکمیلی گروه علوم ورزشی
    • دانشجویان ارشد
     • پروپزال نویسی
     • نگارش پایان نامه
  • سرفصل و ترم بندی
   • گروه علوم تربیتی
    • کارشناسی
     • ترم بندی
     • سرفصل
    • کارشناسی ارشد
     • روانشناسی تربیتی
      • سرفصل
      • ترم بندی
     • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
      • سرفصل
      • ترم بندی
     • برنامه ریزی درسی
      • سرفصل
      • ترم بندی
     • بهسازي منابع انساني
      • سرفصل
      • ترم بندی
     • تحقیقات آموزشی
      • سرفصل
      • ترم بندی
     • مدیریت اموزشی
      • سرفصل
      • ترم بندی
    • دکتری
     • روانشناسی تربیتی
      • سرفصل
      • ترم بندی
   • گروه علوم ورزشي
    • کارشناسی
     • سرفصل
     • ترم بندی
    • کارشناسی ارشد
     • فیزیولوژی ورزشی تندرستی
      • سرفصل
      • ترم بندی
     • مدیریت ورزشی
      • سرفصل
   • گروه مطالعات خانواده
    • کارشناسی
     • سرفصل
    • کارشناسی ارشد
     • سرفصل
     • ترم بندی
   • گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
    • کارشناسی
     • سرفصل
    • کارشناسی ارشد
     • سرفصل
   • گروه روانشناسی
    • کارشناسی
     • سرفصل
     • ترم بندی
    • کارشناسی ارشد
     • کودکان استثناِِئِی
      • سرفصل
     • روانشناسی عمومی
      • سرفصل
     • علوم شناختی
      • سرفصل
    • دکتری
     • سرفصل
  • English
 • لینک های مرتبط
  • اتوماسون اداری (اینترنت)
  • پست الکترونیکی (اینترنت)
  • سامانه مدیریت آموزشی (سما)
  • سامانه خوابگاهی دانشجویان
  • اتوماسیون تغذیه - خواهران
  • اتوماسیون تغذیه - برادران
  • مشاهده فیش حقوق کارکنان
  • سامانه علمی و پژوهشی اساتید
  • سامانه وامها و کار دانشجوئی
  • تغییر پسورد کاربران اینترنت
  • تغییر پسورد کاربران وایرلس
 • لینکهای داخلی
  • کتابخانه مرکزی
  • مدیریت تربیت بدنی
  • اداره فناوری اطلاعات دانشگاه
  • انجمن کتابداری ایران
  • فرمت پروپوزال دوره تحصیلات تکمیلی