جمعه 4 فروردين 1402 _ 02 رمضان 1444 _ 24 مارس 2023
فارسی | English
 
 
 ورود
نام کاربری:  
کلمه عبور:  
 
کلمه عبور را فراموش کردم
عضویت
 
تاریخ : چهارشنبه 6 مهر 1401     |     کد : 238

زمان بندی تحویل مدارک ثبت نامی دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در 14011

تحويل مدارک ثبت نام طبق جدول زمانبندی

قابل توجه دانشجويان جديدالورود دانشکده علوم تربيتی  و روانشناسی 1401

 دانشجويان جديدالورود  کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری جهت ارائه و تحويل مدارک ثبت نام طبق جدول زمانبندی ذيل به   اداره آموزش دانشکده علوم تربيتی  و روانشناسی مراجعه نماييد.شايان ذکر است ثبت نام نهايی منوط به تکميل و تحويل مدارک مربوطه به آموزش دانشکده است 

  جهت دریافت فایل زمان بندی تحويل مدارک ثبت نام  دانشجويان جديدالورود  کارشناسی ارشد و دکتری  اینجا کلیک کنبد  
 


 دانشجويان جديدالورود  کارشناسی ارشد و دکتری جهت ارائه و تحويل مدارک ثبت نام طبق جدول زمانبندی ذيل به تا تاریخ 12 مهرماه باید  اداره آموزش دانشکده علوم تربيتی  و روانشناسی مراجعه نماييد.شايان ذکر است ثبت نام نهايی منوط به تکميل و تحويل مدارک مربوطه به آموزش دانشکده است  
شنبه
9 مهر 1401
کارشناسی ارشد:–  کودکان استثنايی -مديريت آموزشی - علوم شناختی – دکتری: روانشناسی تربيتی
يکشنبه
10 مهر 1401

 
کارشناسی ارشد: - روانشناسی تربيتی- مديريت و برنامه ريزی آموزش عالی
دوشنبه
 11 مهر 1401
کارشناسی ارشد : تحقيقات آموزشی -برنامه ريزی درسی – فعاليت بدنی و تندرستی- فيزيولوژی ورزشی کاربردی  - مديريت سازمانها و باشگاههای ورزشی- مطالعات زنان
سه شنبه
 12 مهر 1401
کارشناسی ارشد: آموزش و بهسازی منابع انسانی - علم اطلاعات و دانش شناسی(مديريت اطلاعات) –
 کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی و دکتری: روانشناسی عمومی
چهارشنبه
13 مهر 1401
           تعطيل
 
 دانشجويان جديدالورود  کارشناسی  جهت ارائه و تحويل مدارک ثبت نام طبق جدول زمانبندی ذيل به: اداره آموزش دانشکده علوم تربيتی  و روانشناسی مراجعه نماييد.شايان ذکر است ثبت نام نهايی منوط به تکميل و تحويل مدارک مربوطه به آموزش دانشکده بوده و شروع کلاسها از 27 شهريور می باشد.
شنبه
 16 مهر 1401
کارشناسی: علوم تربيتی – علوم ورزشی
يکشنبه
 17 مهر 1401
کارشناسی:  روانشناسی -  مشاوره
دوشنبه
 18 مهر 1401
کارشناسی: مطالعات خانواده
سه شنبه
 19 مهر 1401
کارشناسی: علم اطلاعات و دانش شناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی(مديريت اطلاعات) - 
                                                              دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی
 


چاپ چاپ