چهارشنبه 9 بهمن 1398 _ 04 جمادى الثانية 1441 _ 29 ژانویه 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  نفرات برتر گروه

نفرات برتر رشته علوم ورزشی

مقطع کارشناسی ورودی 91

گرایش فیزیولوژی ورزشی

گرایش مدیریت ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

1

خانم تابان سعیدیان

18/42

1

خانم نسترن شهبازی

17/37

2

خانم کبری تلخی

18/13

2

خانم زینب رستمی

16/54

3

خانم مهسا شفاعت خسروشاهی

17/55

3

کویستان  حسین زاده

16/34

 

مقطع کارشناسی ورودی 92

گرایش علوم انسانی ورزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

1

آقای مهدی یوسفی کویچ

17/30

2

آقای مهران داودی

17/20

3

خانم فاطمه نوی کیا

16/77

 

مقطع کارشناسی ورودی 93

گرایش علوم زیستی ورزش

گرایش علوم انسانی ورزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

1

خانم سمیرا الفت کشکی

17/61

1

خانم سیما فتاحی

17/41

2

آقای محمد خلیلی ساتلو

17/44

2

خانم زهرا پورحسین جعفری

17/06

3

خانم لیلا علی محمدپور کشکی

17/32

3

نسرین باقرزاده

16/86

 

مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ورودی 93

گرایش فعالیت بدنی و تندرستی

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

1

خانم حبیبه محمدی

18/40

2

خانم الهه افسری

17/48

3

خانم فرزانه خلیلی

17/23

 

 

 

مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ورودی 94

گرایش فعالیت بدنی و تندرستی

گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

1

آقای یوسف صابری

18/08

1

فاطمه پلنگی

17/05

2

خانم مریم رسولی

17/10

2

مجتبی محمدی

16/30

3

-

-

3

-

-