سه شنبه 25 مرداد 1401 _ 18 محرم 1444 _ 16 اوت 2022
فارسی | English
  فرم¬های پروپوزال جدید (طرح پیشنهادی)
فرم­های پروپوزال جدید (طرح پیشنهادی) دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همراه فایل نحوه نگارش طرح پیشنهادی و فایل فرمهای تائید طرح پیشنهادی
                 ( استفاده از فرم­های پیوستی برای تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ابتدای سال 1401 الزامی است. )

راهنمای تدوین و نگارش طرح پیشنهادی
طرح پیشنهادی ارشد-1
طرح پیشنهادی دکتری-1
فرم تائید طرح پیشنهادی -ارشد
فرم تائید طرح پیشنهادی -دکتری